Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

 • ikon
  Annette Andresen den 16-12-2014
  Dialog om ny skolestruktur
   
  I forlængelse af det informationsmøde skolebestyrelsen afholdte den 15. december 2014 med forældrerådene, opfordrer vi hermed til at fortsætte dialogen omkring den nye skolestruktur. På mødet blev baggrunden for beslutningen gennemgået, ligesom den foreslåede strukturændrings indvirkning på dagligdagen for alle i og omkring Græse bakkebyskolen blev indgående belyst.
   
  Skolebestyrelsen opfordrer alle til at rette henvendelse til bestyrelsen med input til det høringssvar, som bestyrelsen i øjeblikket har under udarbejdelse.
   
  Skriv til skolebestyrelsens formand (John Viborg-Larsen) via intra, hvis du har synspunkter, som du mener, vi i skolebestyrelsen skal tage med i vores overvejelser, og som kan indgå i vores høringssvar. Af hensyn til den interne proces, har vi brug for tilbagemeldinger senest den 11. januar 2015.
   
  Husk at man, som borger, altid er velkommen til selv at afgive høringssvar direkte til kommunen. Se også høringsoplægget andetsteds på skolens hjemmeside.
   
  Afslutningsvis vil vi fra skolebestyrelsen sige tak til alle forældreråd for flot opbakning og godt samarbejde, som vi håber fortsætter til næste år.
   
  Glædelig jul og godt nytår.
   
  Med venlig hilsen
  Skolebestyrelsen
  Græse Bakkebyskolen
   
 • ikon
  Niels Frederik Sølvhøj den 08-12-2014
  Til forældre.

  Vedhæftede er takster for 2015.

  Mvh
  SFO
 • ikon
  Annette Andresen den 27-11-2014
  Offentlig høring om ny struktur på skoleområdet samt organisering af fritidsdelen
  På Byrådsmødet den 26.11.2014, blev det besluttet at sende forslag om ny struktur på skoleområdet samt forslag om ny organisering af fritidsdelen i offentlig høring.
   
  Til jeres orientering fremsender vi hermed høringsmaterialerne samt de tilhørende høringsbreve. I kan desuden finde høringsmaterialerne via nedenstående link.
   
  http://www.frederikssund.dk/Livscyklus/Boern--unge/Skoler-SFO-og-klubber/hoeringer/hoering-vedr-skolestruktur-og-fritidsorganiseringen
   
   
  Høringssvar skal sendes til skole@frederikssund.dk
   
   
  Vi skal desuden endnu engang gøre opmærksom på, at der inden jul afholdes to borgermøder om den nye skolestruktur.
   
  Det ene afholdes i Marbækhallen d. 1. december fra kl. 19.00-21.00.  
   
  Det andet afholdes i Frederikssund Hallen d. 11. december kl. 19.00-21.00.
   
  Alle er velkomne på begge møder. Mødet i Marbækhallen vil dog have særligt fokus på de ændringer der relaterer sig til Skibby-området.
   

Ingen aktuelle nyheder

Besøgstæller

24191